10.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları (Zambak Yayınları)

10.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı 1.Ünite:Sunum (Sayfa:9,10,11,12,13,14,15)

1. Sunum

Hazırlık

*Bu hikâyeden ne anladığınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

Bu hikaye bir işe girerken atılım gösterirken cesur olmak ve inandığımız çalışmalarımızı sunarken anlatırken çekinmemiz gerektiği vurguluyor. Girişimci olmamız ve cesur olmamız gerektiğini vurguluyor.

*Teknik ve teknolojik imkânlar iş kalitemizi ve iletişimimizi nasıl etkiliyor? Örnekler vererek açıklayınız.

Bu tarz gelişmeler genel anlamda hayatımızı kolaylaştıran işlerdir. Ev hayatından iş hayatına bütün işleri düşündüğümüzde her şey makineleşti ve eskiden bir gün süren işlemler zamanla bir saate hatta on dakikaya düştü. Bir muhasebeciyi düşünecek olursak eskiden kağıtların arasında kaybolurken şimdi istediği şeyi anında bilgisayardan bulabilmekte. Bu tarz teknolojik gelişmeler de insanı duygu yönünden değerlendiren sistemler olmadığı için zaman içerisinde insanı yalnızlaştıran  ve bunalımlaştıran işlemler olabiliyor.

*Yukarıdaki sözlerden anladıklarınızı sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

İnsanların gözünde çok sıradan basit bir iş yapıyor da olsanız mutlaka  yaptığınız o işe gerektiği ve hak ettiği değeri verip sanatçı edasıyla yapmalısınız ki hem siz değer bulasınız hem de yaptığınız iş değer bulsun.

*Firmalar ürünlerinin satışı için reklamlara büyük bütçeler ayırıyor. Sizce ürün satışında reklam önemli midir? Düşüncelerinizi belirtiniz.

Reklamlar çok önemlidir. Bununla ilgili olarak hep şu karşılaştırma da yapılagelmiştir ki reklamın önemini vurgulamaktadır:

“Tavuk yumurtası mı daha besleyici ve büyüktür, kaz yumurtası mı ?” Sizleri fazla yormadan hemen cevabını da verelim. “Kaz yumurtasıdır” cevap. Ama nedense tavuk yumurtası daha çok prim yapmıştır. Nedenini de açıklayalım, tavuklar sabahları yumurtladıktan sonra, tüm civarı uyandıracak kadar yüksek sesle bağırır müjdeyi verirler. Buna karşılık kazlarsa sessiz sakin oturup, etrafı seyrederler.

Hatta büyük firmalar kazandıkları paraların büyük kısımlarını bir sonraki seneye reklam için ayırırlar.

*Sunum ne demektir? Araştırınız.

Bir konunun, bir bildirinin, bir araştırma sonucunun dinleyicilere aktarılmasına sunum denir. Sunumda bir çalışma sonucunu açıklama, anket çalışmalarını ifade etme, bilgileri yenileme ve pekiştirme söz konusudur.

                Birkaç kişiye veya bir salondaki kalabalığa yapılan sunumun amaçları arasında bilgi vermek, bilgileri yenilemek, bir araştırma veya anket çalışmasının sonuçlarını açıklamak, bilimsel bir araştırmaya katkıda bulunmak sayılabilir.

*Atatürkçülüğün Türk toplumu için önemini araştırınız. Çalışmalarınızı sunum hâline getiriniz.

 

İnceleme

1. Metin

Sunum Teknikleri

1. Slayt: İyi Bir Sunum

*İyi bir araba                     *İyi bir yemek   *İyi bir dost

İyi bir sunum = İyi bir yemek

2. Slayt: Başarılı bir sunumun üç aşaması

1. İşlem Öncesi

* Planlama         * Hedef              * Konu                 * Dinleyici

2. İşlem Aşaması

* Bilgi toplama, derleme              * Sunum yöntemini belirleme

* Taslak üzerinde çalışma            * Sunumun bölümlerini oluşturma

* Terimlerin belirlenmesi            * Geçiş ifadelerinin belirlenmesi

* Görsel/işitsel araçların hazırlanması

3. Sunum Aşaması

* İyi bir giriş yapma                        * Göz temasını koruma

* Vücut dilini kullanma                 * Ses ve sözü kullanma

3. Slayt: Sunum aşaması

Sunumun Bölümleri

1. Giriş Bölümü

* Buzları kırma (ortak noktalara vurgu, kendimizi tanıtma)

* Konu çerçevesi (Ne kadar sürecek, nelerden bahsedeceğiz?)

* Konuya ilgi ve heyecan uyandıran bir giriş

2. Gelişme Bölümü

* Küçük sorular sorma                  * Görsel araçları etkili kullanma

* Şaşırtıcı bilgiler verme               * Göz temasını koruma

* Beden dilini kullanma                * Mizahtan yararlanma

* Sunumu basit ve yalın tutma * Taslağa gerektikçe dönme

3. Sonuç Bölümü

* Özetleme                                       * Sonuç çıkarma

* Sunumu bitirme                          * Soru – cevap/yorum

* Teşekkür etme

Filiz ETIZ

Metin İnceleme

1. Bilgisayar, ışık ve görüntü sağlayan aletlerin öğrenmeye getirdikleri kolaylıklardan hareketle iletişim ile teknolojik gelişme arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

1. Bu tarz teknolojik gelişmeler iletişimi ve sunumu oldukça olumlu etkilemektedir. Tabi burada sunumu yapan kişinin de faktörü unutulmamalıdır. Ama insanlar dinlediklerinin büyük bölümünü zaman içerisinde unuturlarken gördükleri şeyleri çoğunu da hatırlayabilmekteler. Görsellik her zaman iletişimi olumlu etkilemiştir.

2. Gönderici her türlü iletişimde bir konudaki birikimini ve hazırlığını alıcıya hangi araçları kullanarak iletebilir? Maddeler hâlinde sıralayınız.

2. Gönderici bilgi birikimini alıcıya televizyon, bilgisayar, internet, projeksiyon, tepegöz, slayt gibi araçlarla aktarabilir.

3. Sunum konusundaki araştırmanızı arkadaşlarınıza okuyunuz. Sunumda dinleyici kitlesinin ne gibi özellikleri olduğunu ve teknik imkânlardan nasıl yararlanıldığını belirtiniz.

3. Bir konunun, bir bildirinin, bir araştırma sonucunun dinleyicilere aktarılmasına sunum denir. Sunumda bir çalışma sonucunu açıklama, anket çalışmalarını ifade etme, bilgileri yenileme ve pekiştirme söz konusudur.

 Birkaç kişiye veya bir salondaki kalabalığa yapılan sunumun amaçları arasında bilgi vermek, bilgileri yenilemek, bir araştırma veya anket çalışmasının sonuçlarını açıklamak, bilimsel bir araştırmaya katkıda bulunmak sayılabilir.

 Sunumdan Önce Yapılacaklar

 Sunumdan önce, sunusu gerçekleştirilecek konu belirlenmelidir. Bu, bir şirkette müşteri profili, hedefler, kâr ve zararlarla ilgili bilgilendirme olabilir. Konu, toplumun ilgisini çekecek nitelikte olmalıdır. Sunumu yapacak kişi, konuya hâkim olmalı, farklı kaynaklardan hareketle sunumunu hazırlamalı, gereksiz ayrıntılardan ve tartışmalardan uzak durmalıdır. Slaytlara yazdığı cümlelerin kısa ve anlaşılır olmasına dikkat etmelidir. Bunun yanında kişi, sunumdan önce sunumu yapacağı yeri görmeli, orada prova yapmalı, sunum sırasında kullanacağı slayt makinesi, bilgisayar, ses sistemleri, CD gibi araç gereçleri kontrol etmelidir.

 Sunumda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sunumu yapacak kişi, bütün hazırlıklarını yaptıktan, dinleyiciler salona geldikten sonra programa başlar. Öncelikle kendisini kısaca tanıtır. Konu hakkında bilgi verir. Sunumunu gerçekleştirirken dili güzel kullanmaya özen gösterir. Ses tonuna, vurgulara, jest ve mimiklerine dikkat eder. Sadece sözlü olarak değil vücut diliyle de dinleyicilerle iletişim kurmaya çalışır. Bütün bunların yanında sunum yapan kişi, sunumunda ciddi, ağır başlı ve derli toplu bir görünüm sergilemeye özen göstermelidir. Sunum sırasında gösterdiği slaytlarla açıklamaları eş zamanlı götürmelidir.

 Sunumdan Sonra Yapılacaklar

 Sunumun başarıyla gerçekleştiren kişi, sunum sonrasında dinleyicilerin konuyla ilgili olarak kendisine soru sormasına fırsat tanımalıdır. Dinleyicilerin sorularına açık, net ve doyurucu cevaplar vermeli, cevap verirken dinleyicilerle tartışmaya girmekten kaçınmalıdır.

 Sunumda Kullanılacak Malzemeler

 Etkili bir sunum, gücünü, konu kadar sunumda kullanılan teknik malzemelerden alır. Bu açıdan sunum yapılırken teknik araç gereçten mutlaka yararlanılmalıdır. Çünkü yazı tahtası, çok yapraklı pano, CD, disket, bilgisayar, projeksiyon cihazı, slayt makineleri, mikrofon gibi teknik araçlar ve görsellik konunun anlatılmasında ve anlaşılmasında çok etkilidir. Bu araç ve gereçler;

 •Konuşmaya olan ilgiyi artırır.

 •Dinleyicilerin, verilen bilgileri daha iyi algılamalarını sağlar.

 •Sunumu yapana, anlatımda zaman kazandırır.

 •Sunumdaki monotonluğu kırarak programa renklilik katar.

 •Sunum için slayt hazırlanırken şunlara dikkat edilmelidir.

 •Başlık slaytı hazırlanmalıdır.

 •Slaytlarda kısa ve öz anlatım tercih edilmelidir.

 •Aynı yazı karakteri kullanılmalıdır.

 •Gerektiğinde şekil, resim, grafik vs. kullanılmalıdır

4. Hangi konularda sunum yapılabilir? Bu konuları nasıl gruplandırabilirsiniz? Düşüncelerinizi belirtiniz.,

4. 1- Önemli olay ve olguları dile getirmek üzere hazırlanan sunum

 2-Türkiyede Küresel Isınma

 3- Dünyada Küresel Isınma

 4- Atatürkçülüğün Türk Toplumu için Önemi

 5- Gelecek 50 yılda Avrupa’da Nüfus

6-Türkiyede Madencilik

7-Türkiyenin Kuşları

8-Türkiyede Çölleşme

9-Çevresel Metalurji ve Geri Kazanımı

10-Güzel Sanatlar İçinde Edebiyatın Yeri

11-Anket sonuçlarını ifade eden sunum 

12-Önemli noktaları öne çıkaran sunum 

13-Bir araştırmayı sunan sunum 

14-Bilgiyi yenileyen, pekiştiren, hatırlatan sunum 

15-Bir çalışma sonucunu açıklayan sunum 

16- Beyaz Işık Gerçekten Beyaz mıdır?

5. Sunum yapmanın amacı ne olabilir? Metinden hareketle açıklayınız.

5. Sunum yapmanın amacı, dinleyiciye bir konu hakkında etraflıca bilgi verme ya da dinleyiciyi konuya inandırmadır. Ayrıca duygu ve düşüncelerimizi, tasarılarımızı birbirimizle paylaşmak, bilgi aktarmak ve iyi bir iletişim kurmak için de sunum yapılır.

6. Sizce hazırlanmış bir metni okumakla aynı konuda bilgi verici konuşma yapmak arasında nasıl bir fark vardır? Dinleyici üzerinde hangisi daha etkili olur? Düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz.

6. Okuma esnasında beden dili  kullanmadan ve göz teması sağlanmadan yapılan bilgi aktarımı sıkıcı ve rahatsız edici gelir. Bunun yerine kağıda ana hatları belli kısa cümleler yardımcı olması için yazılır ama bilgiler kendi kelimelerimizle ve beden dili kullanarak ve göz teması sağlanarak yapılırsa okumadan daha etkili olacağı kesindir.

7. Yapılan konuşmada slaytların işlevi ve önemi nedir? Slaytın az veya çok olması konuşmacı ve dinleyiciyi etkiler mi? Açıklayınız.

7.Yapılan konuşmada slaytlar ve slaytların sayısından çok slaytların içeriği önemlidir. Eğer slaytlara yazılar yazılıp dinleyicinin oradan okunması isteniyorsa ya da konuşmacı okuyorsa bunun önemi çok yoktur. Ama slaytlara yardımcı cümlelerle izah edilen anahtar cümleler yazılır ve görsellik sağlanırsa çok güzel olur. Uzunluğu ve kısalığı ise sunumu yapılacak kişilere ve konuya göre değişir. Tabi ki insanları sıkmayacak bir sayıda olması gerekiyor.

 

2. Metin

8. Araştırmalarınızdan ve yukarıdaki metinden hareketle Atatürkçülüğün Türk toplumu için önemini belirtiniz.

8. Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mutlu olması için lazım gelen şey, kendisi için değil kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Olumlu düşünen bir adam, ancak bu şekilde hareket edebilir. Hayatta tam zevk ve mutluluk, ancak gelecek nesillerin şerefi, varlığı, mutluluğu için çalışmakta bulunabilir. Bir insan böyle hareket ederken “Benden sonra gelecekler acaba böyle bir ruhla çalıştığımı fark edecekler mi?” diye bile düşünmemelidir. Hatta en mutlu olanlar, hizmetlerinin bütün nesillerce bilinmemesini tercih edecek karakterde bulunanlardır… “Memleketin ve milleti mutluluğunu düşünmekten çok kendini düşünür; o adamın değeri ikinci derecedir. Esas kıymeti kendine veren ve mensup olduğu millet ve memleketi ancak kendi kişiliği ile ayakta tuttuğunu zanneden adamlar, milletlerin mutluluğuna hizmet etmiş sayılmazlar. Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler, milletlerini, yaşamak ve ilerlemek imkânlarına kavuştururlar. Türk toplumu için çok önemli bir yere sahip olan Atatürkçülük: Devlet hayatını ve toplumun fikir hayatını kapsar. Milletin bugün ve gelecekte bağımsızlığını, huzur ve refah içinde olmasını amaçlar. Millet egemenliği esasına dayanır. Milli birlik ve bütünlüğe önem verir. Yurtta ve dünyada barışın korunmasını amaçlar. Millete ve insanlığa hizmet etmeyi en büyük mutluluk sayar.

Anlama ve Yorumlama

1.Etkinlik

Atatürkçülüğün Türk toplumu için önemi” konulu sunum metninizi sınıfınıza takdim ediniz.

* Arkadaşınızın sunumunu aşağıdaki değerlendirme formununda değerlendiriniz.

Notunuzu verirken “0=İyi Değil, 1=İdare Eder, 2=İyi, 3= Çok İyi” değerlendirmesini yapabilirsiniz.

* Sunum sonunda arkadaşlarınıza konuyla ilgili sorular yöneltiniz.

 

Sunum Değerlendirme Ölçütleri

Değerlendirme Ölçütleri Değerlendirme
1. Görsel araçları ve konuşmayı iyi, etkin ve eş güdümlü kullandı.
2. Zamana uydu. (zamanında aralar, zamanında bitirme)
3. Verilen süre içerisinde yeterli bilgi aktardı.
4. Ortama ve düzene hazırlıklıydı. Salonu kontrol altında tuttu.
5. Sorulara süre tanıdı ve tatmin edici cevaplar verdi.
6. Sunuşun belirli bir planlaması, uyumu ve düzeni vardı.
7. Konuşmacı girişte kendini tanıttı ve konu çerçevesini çizdi.
8. Sunuş ilginç, farklı ve akılda kalıcıydı.
9. Fikirler çok açık ve ikna edici bir şekilde aktarıldı.
10. En sonunda konuyu özetledi ve konuyla ilgili kaynakları verdi.
11. Anlaşılabilir, monoton olmayan uygun hızda bir konuşmaydı.
12. Doğal, ezbere dayanmayan bir konuşmaydı.
13. İyi bir kelime bilgisi, telaffuz, vurgu ve tonlama kullandı.
14. İlgisiz soruları belirtti, cevabını bilmediği soruları ilgili   kişilere yöneltti.
15. Vücut dilini iyi kullandı.
16. Dinleyicileri motive etti ve sunuşun içine kattı.
17. Gereksiz ayrıntılara ve tartışmalara girmedi.
TOPLAM:  

 

*Sunum sırasında malzemeleri bir başkası kullanıyorsa konuşmacı ile malzemeleri kullanan kişi arasında bir uyum olmalı mıdır? Sunumda eş güdümün önemini belirtiniz.

*Kesinlikle olmalıdır. Çünkü kişi nerde duracağı ve ne konuşacağını kendisinden başka kimse bilemez. Ama onu yakından ya da daha iyi tanıyan biri olursa biraz daha anlatılan şeylerle sunumun eş zamanlı olduğunu görebiliriz. Hatta olabiliyorsa kişinin kendisinin yapması en doğrusudur.

* Sunum sonunda sorulan sorular karşısında arkadaşlarınız nasıl davrandı? Açıklayınız.

……

* Sunum sonunda arkadaşınız faydalandığı kaynakları açıkladı mı? Sizce bu gerekli midir? Anlatınız.

*…… Açıklamak gerekir , çünkü kaynakça insanların anlatılan konuda inanmalarını ve ikna olmalarını sağlayan önemli ölçüttür.

 

* İzlediğiniz sunumda anlatım kusuru bulunup bulunmadığını belirtiniz. Varsa bunları düzeltiniz. İzlediğiniz sunumda dil hangi işlevinde kullanılmıştır?

 

2.. Etkinlik

Çağımız için “Bilgi Çağı, Teknoloji Çağı” gibi isimler kullanılıyor. Teknik ve teknolojinin bütün imkânları elimizin altında. ABD’de Drevel (Dırevıl) Üniversitesi Mühendislik Bölümü öğrencileri için  geliştirilmiş eğitim projesinin 1988–1997 dönemi sonuçlarını inceleyerek aşağıdaki sorulara cevap veriniz.

Metot Bilginin                                                Hafızada Kalma Yüzdesi

Okuma                                                                               % 10

Dinleme                                                                            % 20

Resme bakma                                                                 % 30

Film izleme                                                                      % 50

Sergiyi gezme                                                                 % 50

Gösteriyi izleme                                                            % 50

Tartışmaya katılım                                                        % 70

Konuşma yapma                                                            % 70

Dramatik sunum yapma                                              % 90

Gerçek bir deneyi canlandırma                               % 90

İnteraktif multimedya (Slayt)                                  % 90

Bir projeyi gerçekleştirme                                         % 90

 

* Dinleme ve okuma arasında bilgi aktarılması açısından nasıl bir fark olduğunu açıklayınız.

* Okuma sonucu % 10 iken, dinleme sonucu bilginin hafızada kalma oranı ise % 20’ye çıkmakta ve verim artmaktadır.

* Bir metni okumakla o metin hakkında bir konuşma hazırlayıp sunmak arasında nasıl bir fark vardır? Yukarıdaki sonuçlardan hareketle açıklayınız.

* Bir metni hazırlamak ile konuşmayı sunmak arasında %60 vardır ve insanlar kendi zihinleri yorarak ve gayret ederek hazırladıkları konularda daha  kalıcı bilgiye sahip olurlar. Tecrübe işin içine girmektedir.

* Bir metni okumakla o metni slayt ortamında izlemek arasında bilginin hafızada kalma oranı açısından nasıl bir fark olduğunu anlatınız.

* Bir metni okumakla %10 verim sağlanırken, aynı metni slayt ortamında izlemek sonucunda bilginin hafızada kalma oranı %90’a kadar çıkmaktadır. Yani sunum yapan insan, aktardığı bilgileri kolay kolay unutmamaktadır.

* Anketten hareketle iletişim ile teknolojik gelişme arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

* Ankete göre teknoloji kullanılmadan yapılan işlerde kalıcılık çok azken kişinin kendi emeği ve özellikle teknoloji kullanması arttıkça kalıcılık da artmaktadır.

 

Okulunuzdaki ya da yakınınızdaki bir konferans salonuna (sunum odasına) giderek bir konudaki birikimi sunmada kullanılan araçları tanımaya çalışınız. Aşağıdaki kavramlardan uygun olanını yukarıdaki resimlerin altına yazınız. Bunların nasıl kullanıldığını birer cümleyle anlatınız.

 

* Bilgisayar (3.Resim)

* Sinevizyon (5.Resim)

* Işık düzeni (2.Resim)

* CD player (1.Resim)

* Ses sistemi (6.Resim)

* Mikrofon  (4. Resim)

* Video-tv  (8. Resim)

* Sinevizyon Perdesi(7.Resim)

 

4.. Etkinlik

Aşağıda konularına göre sınıflanmış altı farklı sunum örneği verilmiştir. Birinci konuda verilen örnekten yola çıkarak siz de diğer konuları yazınız ve bunları sınıfta okuyunuz.

1 Anket sonuçlarını ifade eden sunum

2 Önemli noktaları öne çıkaran sunum

3 Bir araştırmayı sunan sunum

4 Bilgiyi yenileyen, pekiştiren, hatırlatan sunum

5 Bir çalışma sonucunu açıklayan sunum

6 Önemli olay ve olguları dile getirmek üzere hazırlanan sunum

 

Ölçme ve Değerlendirme

A. Cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

* SUNUM insanların bilinçli olarak aynı amaçla bir araya geldikleri bir buluşmadır.

* Sunumda malzemeleri bir başkası kullanacak ise konuşmacı ile malzemeleri kullanan kişi arasında ZAMANLILIK kaçınılmazdır.

* Slayt, üzerinde durulacak hususları bir düzen içinde hatırlatan KISA  ifadelerden oluşmalıdır.

* Dinleyiciler de slaytlardaki cümleleri dikkatle OKUYABİLMELİ

* Slayt metinleri konuşmacı ile DİNLEYİCİYİ  birleştiren bir çizgi olarak kabul edilebilir.

* SUNUMDA dinlemeye gelenler konu hakkındaki ön bilgisi olan ve konuyla ilgi duyan insan kitlesidir.

B. Sunumla ilgili yargıları doğru-yanlış (D/Y) olarak değerlendiriniz.

( D ) Sabit ve sağlam durmak sunuma güç verir. Çünkü hızlı hareket dinleyicileri kaygılandırır.

( D ) Sürekli notlara bakmak dinleyicilerin zihninde soru işaretleri meydana getirir.

( D ) Dinleyicileri karşımıza alacak ifadelerden kaçınılmalı.

( Y ) Dinleyicilerin soru sormalarına fırsat verilmemeli.

( D ) Anlatacağımız konuya hâkim olmak bizi rahatlatır.

( D ) Işık, ses, oturma düzeni açısından salon, sunumdan önce kontrol edilmeli.

( D ) Sorular için ayrıca zaman ayrılmalı.

( D ) Sunum esnasında salonda sürekli sessizlik olmalı.

( D ) Olumsuz ifadelerden kaçınılmalı.

( D ) Kendimiz değil sunum ön plana çıkarılmalı.

( D ) “-mış,-miş” gibi ifadeler sunuma hikâye havası verir, bu ifadeler sürekli kullanılmamalı.

( Y ) Söz hakkı isteyen herkese mutlaka söz verilmeli.

 

C. Aşağıdaki şemayı tamamlayınız.

Sunumun Hazırlık Aşaması                        Sunumun Planlanması

1. Konu tespit eder.                                      1. Giriş, gelişme, sonucu planlar.

2. Hedefini belirler.                                      2. Bilgi ve belgeleri toplar.

3. İyi bir planlama yapar.                            3. Görsel, işitsel araçları hazırlar.

4. Dinleyici hakkında bilgi edinir.           4. Sunum yöntemini belirler.

 

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız

1. Sunum yapacak kişinin konuşma anında ses tonuna, jest ve mimiklerine, sahneyi veya kürsüyü rahat kullanmaya; dinleyicilerle, başta bakışlar olmak üzere, vücut diliyle iletişim kurmaya; ses ve kelimeleri doğru telaffuz etmeye özen göstermesi gerekir. Sunumda, gerektiğinde daha önce hazırlanmış bazı belgelerin, grafiklerin ve şekillerin kullanılabileceğini bilmeli.

Bu parçadan sunumla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A) Jest, mimik ve tonlamaya dikkat edilmelidir.

B) Dinleyiciler karşısında rahat olunmalıdır.

C) İletişim kurarken vücut dilini iyi kullanmalıdır.

D) Sunumu destekleyen kaynakları mutlaka kullanmalıdır.

E) Sözcükleri doğru telaffuz etmeye çalışmalıdır.

CEVAP:B

 

2. Sunumu yapan kişi sunumdan önce nelere, niçin dikkat etmesi gerektiğini bilmelidir. Sunum yerini daha önceden görmesinin, prova yapmasının, kullanacağı malzemenin kontrolünü kendisinin gerçekleştirmesinin yararlı olacağını; sunum esnasında ciddi, ağırbaşlı, temiz ve derli toplu görünümün önemli olacağını unutmamalıdır.

Sunum yapan kişinin dikkat etmesi gerekenlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmamıştır?

A) Sunum yerini önceden görmesi gerektiği

B) Prova yapması gerektiği

C) Ciddi ve ağırbaşlı olması gerektiği

D) Temiz ve derli toplu olması gerektiği

E) Her şeye dikkat etmesi gerektiği

CEVAP:E

 

3. Sunum yapacak kişinin, sorulara hâkim olması, gereksiz ayrıntılara ve tartışmalara girmeden cevap vermesi, ilgisiz soruların konu dışı olduklarını belirtmesi gerekir. Cevabını bilemediği sorular olursa konuşmada hazır bulunan yetkililerin düşüncelerine başvurmalıdır.

Bu parçadan hareketle aşağıdaki düşüncelerden hangisine ulaşılamaz?

A) Sorulara hâkim olmalıdır.

B) İhtiyaç olmayan detaylar üzerinde durmamalıdır.

C) Dinleyenlerle söz dalaşı yapmamalıdır.

D) Anlattıklarıyla ilgili kaynak göstermelidir.

E) Gerektiğinde yetkililere söz hakkı vermelidir.

CEVAP:D

 

4. Aşağıdakilerden hangisi sunumun özelliklerinden biridir?

A) Bilgiyi pekiştirmek ve hatırlatmak için yapılması

B) Bir konunun ayrıntılarını ön plana çıkarması

C) Sadece araştırma sonuçlarını açıklaması

D) Önemsiz bir olay ya da olguyu dile getirmesi

E) Bir görüşü benimsetmek amacıyla yapılması

CEVAP:A

 

E. Atatürk’ün Türk toplumu hakkında söylediği sözlerden aklınıza gelenleri sözlü olarak ifade ediniz.