10.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları (Fırat Yayıncılık)(2012-2013)

1.Ünite:

2.Ünite:

3. Ünite:

İslami Devri İlk Ürünleri

3. Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Ürünleri (XIII – XIV. Yüzyıl)

b. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler

4. XV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı

a. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)

1. Divan Şiiri

 

 

 

 

devamı eklenecek.