10.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları (Zambak Yayınları)(2012-2013)

1.Ünite: TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI

Edebiyat Tarih İlişkisi (Sayfa 10,11,12,13,14)

Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Kıstaslar(Sayfa 15,16,17,18,19)

 

2.Ünite: İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI (DESTAN DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI)

Destan Dönemi (Sayfa 22,23,24)

Sözlü Edebiyat (Sayfa 25,26,27)

Çoşku ve Heyecana Bağlı Metinler (Sayfa 28,29,30,31,32,33)

Olay Çevresinde Oluşan Metinler (Destan) (Sayfa 34,35,36,37,38,39,40) 

Yazılı Edebiyat (Sayfa 41,42,43,44,45)

 

3.Ünite: İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI

11. ve 12.Yüzyıllarda İslamiyet ve Türk Kültürü (Sayfa 48,49,50)

İslami Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri (Sayfa 51,52,53,54,55,56)

Atabetü’l Hakayık (Sayfa 57,58,59,60)

Divanı Hikmet (Sayfa 61,62)

Divan-ı Lügat’it Türk (Sayfa 63,64,65,66,67)

Oğuz Türkçesinin Anadolu İlk Ürünleri (Sayfa 68,69,70,71,72,73,74,75,76)

Olay Çevresinde Gelişen Edebi Metinler (Sayfa 77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,…98 Arası)

Öğretici Metinler (Sayfa 99,100,101,102,103,104,105,106,107)

Divan Şiiri – Gazel (Sayfa 108,109,110,111,112)

Divan Şiiri-Su Kasidesi (Sayfa 113,114,115,116,117,118)

Divan Şiiri – Rubai (Sayfa 119,120,121,122)

Divan Şiiri- Şarkı (Sayfa 123,124,125,126)

Divan Şiiri – Murabba (Sayfa 127,128,129,130,131,132)

Divan Şiiri – Terkib-i Bent (Sayfa 133,134,135,136,137)

Divan Şiiri – Muhammes (Sayfa 138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148)

Halk Şiiri – Mani (Sayfa 149,150,151) 

Halk Şiiri – Türkü (Sayfa 152,153)

Aşık Tarzı Halk Edebiyatı-Koşma (Sayfa 154,155)

Aşık Tarzı Halk Edebiyatı-Semai (Sayfa 156,157,158)

Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı-Nutuk (Sayfa 159,160,161,162)

Anonim Halk Edebiyatı – Kerem ile Aslı Hikayesi (Sayfa 163,164,165,166,167,168,169)

Leyla ile Mecnun (Sayfa 170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181)

Göstermeye Bağlı Edebi Metinler-Karagöz ile Hacivat (Sayfa 182,183,184,185,186,187)

Göstermeye Bağlı Edebi Metinler – Meddah (Sayfa 188,189,190,191)

Göstermeye Bağlı Edebi Metinler – Ortaoyunu (Sayfa 192,193,194,195,196,197,198,199,200,201)

Öğretici Metinler-Tezkire (Sayfa 202,203,204,205,206)

Öğretici Metinler-Seyahatname (Sayfa 206,207,208)

Öğretici Metinler-Mektup (Sayfa 209,210,211…215,216)

Ünite Sonu Değerlendirme Soruları ve Cevapları (Sayfa 217,218,219)