Cumhuriyet Edebiyatı

1980 Sonrası Şiir

1980 sonrasında çıkan şiir ve edebiyat dergilerinde kendini gösteren birçok yeni şair vardır ve bunların şiir çalışmaları oldukça dağınık bir görünüm sergilemektedir. Dönem, sosyal ve siyasi olarak büyük değişim içinde olduğundan, belirli ve ortak özelliklere sahip yeni bir edebi hareket yoktur. Türk şiir birikimini yeniden ve bütün olarak değerlendirme çabası vardır. 1980 sonrasında, şiirin artık eskisi gibi yazılmadığı, ideolojik hatlarda devinenlerin bile bu egemen olana göre kendilerini, söylemlerini belirlemeye çabaladığı, şiirin kendi içine yöneldiği, ilk defa reddetmenin yerine Türk şiir birikiminin olduğu gibi kabullenip değerlendirildiği söylenebilir.

ÖZELLİKLERİ

 • Uzak çağrışımlarla yüklü imgelere değer verilmesi yönüyle İkinci Yeni şiirinin imge anlayışı devam ettirilmiştir.
 • Bireyci, toplumcu, imgeci, anlatımcı, modernist, gelenekçi diyebileceğimiz farklı anlayışlara uygun örnekler verilmiştir.
 • Yapı ve söyleyişe, içerikten çok fazla önem verilmiştir.
 • Biçim ve ölçü bakımından halk ve divan şiiri geleneklerine dönüş başlamıştır.
 • Kültür ve medeniyet tarihimizin konu ve kavramlarına imge düzeyinde göndermeler yapılmıştır.

 

TEMSİLCİLERİ

 • Haydar Ergülen
 • Hüseyin Atlansoy
 • Sedat Umran

 

HAYDAR ERGÜLEN (1956-…)

 • Aşk, kardeşlik, çocukluk, yaşanmışlıklar gibi konuları çoğunlukla imgeli bir dille işlemiştir.
 • Klasik ve çağdaş şiirimizin birikimlerini özümsemiş, kuşağının önde gelen şairlerinden biri olmuştur.

 Eserleri

 • Karşılığını Bulamamış Sorular, Sokak Prensesi, Sırat Şiirleri, Eskiden Terzi, Kırk Şiir ve Bir, Karton Valiz, Ölüm Bir Skandal, Toplu Şiirleri: Nar, Toplu Şiirleri: Hafız ve Semender, Üzgün Kediler Gazeli: Şiir

 

HÜSEYİN ATLANSOY (1962-…)

 • Mistik, metafizikçi yönü ağır basan bir şairdir.
 • Gündelik hayattan yola çıkan, geçmişi, insanlık hallerini, yaşanmışlıkları içinde taşıyan, yaşamın arka planında ne varsa şiirlerinde imgelerle anlatmaya çalışan bir tutum içindedir.

 Eserleri

 • İntihar İlacı, Balkon Çıkmazında Efendilik Tarihi, Şehir Konuşmaları, Karşılama Töreni, Sebepsiz Hüzünler Sultanlığı, Gizleyen Özne, Metropol İnsanları, İyi Günler İlerde Anneanne: Şiir

SEDAT UMRAN (1962-…)

 • Leke adlı yapıtı 1979 yılında yayımlanmış, edebiyat dünyasında “trajik ben”in ıstırabını ve nesnenin iç dünyasını yansıtan bu kitabı ile tanınmıştır.

Gittin Taş Atarak Denizlerime ve Kara Işıldaktaki şiirlerinde ise nesnenin yerine imge geçer. Sözcüklerin okurda oluşturduğu imgeler ön plana alınır.

 Eserleri

 • Meşaleler, Leke, Gittin Denizlerime Taş Atarak, Kara Işıldak: Şiir

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.