9.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Fırat Yayıncılık)

9.Sınıf Edebiyat Kitabı 1.Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları (Sayfa 38)

I. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Bir sanat eseri ile bu sanat eserine ilham veren nesnenin arasındaki farkları aşağıya yazınız.

1. Sanat eserinde estetik güzellik ön plandadır. İlham veren eserde ise fayda ön plandadır. İlham veren eserden binlerce olabilirken sanat eserinden bir tane olur.

2. Aşağıdakilerden hangisi güzel sanat eserlerinin özelliklerinden değildir?

A. Hayallerin dile getirilmesi

B. Gerçek ve hayalin iç içe geçmesi

C. Duygulara hitap etmesi

D. Bilgilendirme amaçlı olması

E. Teknolojik verileri, hayallerle beraber vermesi

CEVAP: D

 

3. Edebiyat aşağıdaki hangi bilim dalıyla ilişkili değildir?

A. Paleontoloji

B. Zooloji

C. Felsefe

D. Tarih

E. Sosyoloji

CEVAP: B

 

4. Güzel sanat eserlerinin bir benzeri niçin yapılamaz?

4. Sanat  eseri biricik ve tektir. Sanatçı hissettiklerini kendi içindekileri bir forma dönüştürür. Dolayısıyla herkes sanatçının içindekileri bilemeyeceği için sanat eseri bir tanedir.

5. Aşağıdaki sanat eserlerini malzemeleriyle eşleştiriniz.

Resim                                   Çizgi ve renk

Roman                                                Söz

Heykel                                  Taş

Şarkı                                     Ses

 

6. Aşağıdaki amaçları, dilin kullanım işlevleriyle eşleştiriniz.

Duygu ve heyecanı dile getirme                               Heyecana bağlı işlev                                               

Göndergeyi olduğu gibi ifade etme                        Göndericilik işlevi                                                   

İletinin iletisini kendinde taşıma                                Şiirsel işlev                                                              

Dille ilgili bilgi verme                                                      Dil ötesi işlev

 

7. Bir tarih metni ile tarihî bir romanda dil aynı amaçla mı kullanılır? Niçin?

7. Aynı amaçla kullanılmaz. Tarih bilgi verir ve göndergesel işlevde kullanılırken tarihi romanda amaç duyguyu vermektir ve heyecan bildirme işlevinde kullanılır. Tarih metninin kelimeleri sade , net ve anlaşılırdır. Romanda ise mecazlar ve yan anlam bakımında zengindir.

 

8. Okuyucunun sezgisine ve anlayışına bırakılan anlam değerlerinin edebî eserlere neler kazandırabileceğini açıklayınız.

8. Esere zenginlik kazandıracaktır. Okuyucunun da katkısı söz konusu olacaktır.

9. Edebî metin hangi özellikleriyle bir iletişim aracıdır?

9. İnsana ait bütün unsurları anlattığı için iletişim aracıdır ve iletişim öğelerinin hepsini de bulundurur.

10. Aşağıya kurmacanın edebî metinlerde kullanılışıyla ilgili üç neden yazınız.

10. Öznel olması, Çok anlamlı olması, İmgesel bir anlatıma sahip olması