9.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları (Fırat Yayıncılık)(2012-2013)

1:Ünite:

Edebiyatın Güzel Sanatlar İçindeki Yeri (Sayfa 12,13,14,15,16,17,18,19)

Edebiyatın Diğer Bilimlerle İlişkisi (Sayfa 20,21,22)

Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri (Sayfa 23,24,25,26,27,28)

Metin (Sayfa 29,30,31)

Edebi Metin (Sayfa 32,33,34,35,36,37)

Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları (Sayfa 38)

 

2.Ünite:

Şiir İnceleme Yöntemi (Sayfa 41,42,43,44,45)

Şiir İnceleme Yöntemi (Sayfa 45,46,47,48)

Şiir İnceleme Yöntemi  (Sayfa 51,52,53,54,55,56,57)

Şiir İnceleme Yöntemi  (Sayfa 58,59)

Şiir İnceleme Yöntemi  (Sayfa 60,61,62)

Şiir İnceleme Yöntemi (Sayfa 63,64)

Şiir İnceleme Yöntemi (Sayfa 65,66)

Şiir İnceleme Yöntemi  (Sayfa 67,68,69)

Şiir İnceleme Yöntemi- Anlama Yorumlama (Sayfa 69,70,71)

Değerlendirme Soruları (Sayfa 71,72,73,74,75)

Şiir Okuma (Sayfa 76,77,78,79)

Manzume ve Şiir (Sayfa 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89)

Ünite Sonu Değerlendirme Soruları (Sayfa 90,91)

 

3. Ünite:

Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinleri Tanıma ve Gruplandırma (Sayfa 94,95,96,97,98,99)

Anlatmaya Bağlı Edebî Metinleri İnceleme Yöntemi (Sayfa 101,102,103,104,105)

Anlatmaya Bağlı Edebî Metinleri İnceleme Yöntemi (Sayfa 105,106,107,108,109,110,111,112)

Anlatmaya Bağlı Edebî Metinleri İnceleme Yöntemi (Sayfa 112,113,114,115,116,117,118,119,120)

Anlatmaya Bağlı Edebî Metinleri İnceleme Yöntemi (Sayfa 120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131)

Anlama Yorumlama(Sayfa 132,133)

Değerlendirme Soruları (Sayfa 134,135,136,137)

 

Eksik bölümler en kısa zamanda eklenecek…