All posts tagged 'cümlenin öğeleri çıkmış sorular'

Cümlenin Öğeleri

Cümle; bir duyguyu, düşünceyi, olayı anlatan sözcük ya da sözcükler topluluğudur. Duygu, düşünce ya da olay anlatırken cümlede her …

Edat (İlgeç) Tümleci

Yüklemi; amaç, araç, birliktelik, neden yönlerinden tamamlayan “ile” ve “için” ilgeçleriyle oluşturulmuş ögelerdir. Yükleme sorulan ne ile, kiminle, ne …

Zarf Tümleci

Yüklemi; durum, zaman, miktar, yer-yön ve sebep gibi yönlerden tamamlayan ögelerdir. Yükleme sorulan nasıl, ne zaman, ne kadar, neden, …

Dolaylı Tümleç (Cümlenin Öğeleri)

Yüklemi; yer, yön bakımından tamamlayan ögedir. Yükleme sorulan kime, kimde, kimden, nereye, nerede, nereden, neye, neyde, neyden sorularının cevabı …

Nesne (Cümlenin Öğeleri)

Öznenin yaptığı işten etkilenen ögedir. Nesne, yüklemi eylem olan cümlelerde aranmalıdır. Yükleme sorulan ne, neyi, kimi sorularıyla bulunur. Buna …