All posts tagged 'divan şiirinin özellikleri maddeler halinde'

Divan Şiirinin Genel Özellikleri

Divan şiirinin genel özellikleri: Nazım birimi genellikle beyittir ve anlam  beyitte ta­mamlanır. Zaman zaman diğer nazım birimleri kullanılsa da …