All posts tagged 'edebiyatogretmeni.net'

1993 – ÖYS SORULARI

[tab:1.Sayfa] 1993-ÖYS SORULARI   1…..söylemek gerekirse, bu sanatçının başarısı, iş­lediği konulardan değil, en geniş kapsamlı bir düşünceyi, en az …

1992 – ÖYS SORULARI

[tab:1.Sayfa] 1992-ÖYS SORULARI 1.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “durmak” söz­cüğü “var olmak” anlamında kullanılmıştır? A)  Bunca sorun dururken, gereksiz işlerle …

1991 – ÖYS SORULARI

[tab:1.Sayfa] 1991-ÖYS SORULARI 1-   Sanat yapıtı ancak, değişenin içinden değişmeyenin yakalanması ile oluşur. Yüzlerce yıl önceden günü­müze ulaşan bir …

1990 – ÖYS SORULARI

1990-ÖYS SORULARI   1–   “En iyisi, işi oluruna bırakmak; biraz geniş olunuz.” cümlesinde “geniş” sözcüğünün anlamına en yakın kullanım, …

1989 – ÖYS SORULARI

1989-ÖYS SORULARI 1.            I-   Onun böyle davranmasına önce bir anlam vere­medim. II.  Bir zamanlar  ben de seyahati  severdim. III.    …

1988 – ÖYS SORULARI

[tab:1.Sayfa] 1988-ÖYS SORULARI   1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “soğuk” sözcüğü ötekilerden farklı anlamda kullanılmıştır? A)   Soğuk havaya karşı hiç direnci …

1987 – ÖYS SORULARI

 [tab:1.Sayfa] 1987-ÖYS SORULARI 1.“Süzülmek” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde “akmak” anlamında kullanılmıştır? A)   Gözlerinden yanaklarına yaşlar süzülüyordu. B)    Çocuk, kapı …

1986-ÖYS SORULARI

[tab:1.Sayfa] 1986-ÖYS SORULARI 1.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, eylemin gerçekleş­mek bir şarta bağlı değildir? A)   İzin verse de görüşlerimizi  açıklasak. …

1984 – ÖYS SORULARI

[tab:1.Sayfa] 1984 – ÖYS SORULARI 1.   Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden han­gisi gerçek anlamında kullanılmıştır? A)   Ayağında, burnu aşınmış …

1983 – ÖYS SORULARI

[tab:1.Sayfa] 1983-ÖYS SORULARI 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “için” kelimesi neden-sonuç ilişkisi kurmaktadır? A)  Üç gün İçin İstanbul’a gidecekmiş. B)  …

1982-ÖYS SORULARI

[tab:1.Sayfa] 1982-ÖYS SORULARI 1.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “hazır” sözcüğü, “Hazır araba ile gidiyorken bu paketi de götürüversin.” cümlesindeki ile …