All posts tagged 'fıkranın tarihsel gelişimi'

Fıkra ve Özellikleri

DÜZYAZI TÜRLERİ Fıkra Bu yazı türünü, halk arasında anlatılan kısa, güldürücü, ders verici olay anlatılarıyla karıştırmamak gerekir. Gazetelerdeki köşe …