All posts tagged 'ikileme grubu'

Kelime Grupları

[tab:1.Sayfa] 3. KELİME GRUPLARI Bir varlığı, bir kavramı, bir niteliği veya bir durumu karşılamak üzere belli kurallar içerisinde yan …