All posts tagged 'nedimin eserleri'

Nedim Hayatı ve Eserleri

NEDİM Lale Devri şairidir. İstanbul’da doğmuş, iyi bir medrese öğrenimi görmüş, girdiği sınavda üstün bir ba­şarı göstererek müderris ol­muştur. …