All posts tagged 'serveti fünun edebiyatı test çöz'

Servet-i Fünun – Fecr-i Ati – 6

SERVET-İ FÜNUN VE FECRİ ATİ – 6 1.     Servet-i Fünûn düzyazısıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A)    Tanzimat’la, düzyazının gelişmesinde …

Servet-i Fünun – Fecr-i Ati – 5

SERVET-İ FÜNUN VE FECRİ ATİ – 5   1.     “Şair ne bir hakikat habercisi ne bir belagatlı insan, ne de …

Servet-i Fünun – Fecr-i Ati – 4

SERVET-İ FÜNUN VE FECRİ ATİ – 4 1.     Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Âti sanatçı­larının yapmak istedikleri arasında yoktur? A)    Batı’yı günü …

Servet-i Fünun – Fecr-i Ati – 3

SERVET-İ FÜNUN VE FECRİ ATİ – 3 1.     Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûn şiirinin özellikleri arasında sayılamaz? A)    Divan edebiyatı beyit …

Servet-i Fünun – Fecr-i Ati – 2

SERVET-İ FÜNUN VE FECRİ ATİ – 2 1.     Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûn ede­biyatının genel özelliklerinden biri değildir? A)    Çağdaş Fransız …

Servet-i Fünun – Fecr-i Ati -1

SERVET-İ FÜNUN VE FECRİ ATİ – 1   1.     Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûn sa­natçılarının ortak özelliklerinden değildir? A)    Hemen hepsi …