All posts tagged 'sözcükte anlam çıkmış sorular'

Sözcükte Anlam – 17 (Çıkmış Sorular)

[tab:1.Sayfa] SÖZCÜKTE ANLAM – 17 (ÇIKMIŞ SORULAR) 1.   “Düşmek” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “Bu iş sana düşer.” cümlesindeki anlamıyla kul­lanılmıştır? …

Sözcükte Anlam – 16 (Çıkmış Sorular)

[tab:1.Sayfa] SÖZCÜKTE ANLAM – 16 (ÇIKMIŞ SORULAR) 1. “Canlı” kelimesi, aşağıdaki cümlelerin hangi­sinde “O zamanlar Ankara sokakları, şimdiki gibi …

Sözcükte Anlam – 15 (Çıkmış Sorular)

[tab:1.Sayfa] SÖZCÜKTE ANLAM – 15 (ÇIKMIŞ SORULAR) 1.   Sanat yapıtı ancak, değişenin ipinden değişmeyenin yakalanması ile oluşur. Yüzlerce yıl …

Sözcükte Anlam – 14 (Çıkmış Sorular)

  SÖZCÜKTE ANLAM – 14  (ÇIKMIŞ SORULAR) 1.  “Onu ancak bu bıçak kesebilir.” cümlesindeki “ancak” sözcüğünün kullanımı, aşağıdaki kullanımlardan …

Sözcükte Anlam – 13 (Çıkmış Sorular)

  SÖZCÜKTE ANLAM – 13 (ÇIKMIŞ SORULAR) 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “açık” sözcüğü “belirli, görünür” anlamında kul­lanılmıştır? A) Anlatımın …

Sözcükte Anlam – 12 (Çıkmış Sorular)

  SÖZCÜKTE ANLAM – 12 (ÇIKMIŞ SORULAR) 1. Sözünü  dinletmeyi sever, bunu başaramadığında sinirlenip  hırçınlaşırdı. Bunun için, hemen her …

Sözcükte Anlam – 11 (Çıkmış Sorular)

  SÖZCÜKTE ANLAM – 11 (ÇIKMIŞ SORULAR) 1. Aşağıdakilerden hangisinde “açık vermek” deyimi, diğer dördünden değişik anlamda kul­lanılmıştır? A) …

Sözcükte Anlam – 10 (Çıkmış Sorular)

  SÖZCÜKTE ANLAM – 10 (ÇIKMIŞ SORULAR)   1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yarın” ke­limesi, “İnsan yarını  da düşünmek zorundadır.” …

Sözcükte Anlam – 9 (Çıkmış Sorular)

  SÖZCÜKTE ANLAM – 9 (ÇIKMIŞ SORULAR)   1.  Yabancı filmlerdeki konuşmaların Türkçeye çevri­lişinde ve bunların altyazı olarak verilişinde …

Sözcükte Anlam – 8 (Çıkmış Sorular)

  SÖZCÜKTE ANLAM – 8 (ÇIKMIŞ SORULAR)   1. Düş gücümü kamçılayan, besleyip geliştiren ro­manları severim. Yazar bana özgürlük …