All posts tagged 'ygs deneme sınavı çöz'

YGS Deneme Sınavı – 8

YGS DENEME SINAVI – 8   1. Bu şair, şiirlerinde, kalıplaşmış imgelere hiç yer ver­miyor. Sözcüklerin bütün anlam tabakalarını …

YGS Deneme Sınavı – 7

YGS DENEME SINAVI – 7   1. Aşağıdakilerin  hangisinde  ikinci  cümle  birinci cümlede kullanılan deyimin anlamını içermez? A)  İki …

YGS Deneme Sınavı – 6

YGS DENEME SINAVI – 6 1. Aşağıdakilerden hangisinde “geçmek” sözcü­ğünün anlamıyla kullanımı birbirine uyma­maktadır?

YGS Deneme Sınavı – 5

YGS DENEME SINAVI – 5  1. Onun yapıtlarını okurken, edebi türler arasındaki du­varların yıkıldığını hissedersiniz. Örneğin, romanların­dan birini okurken …

YGS Deneme Sınavı – 4

YGS DENEME SINAVI – 4 1. Değişik anlayışlara sahip genç sanatçıların bir araya gelerek çıkardıkları bu dergi, rengârenk bir …

YGS Deneme Sınavı – 3

YGS DENEME SINAVI – 3 1. Aşağıdakilerin hangisinde “kamera” sözcüğü, ben­zetme amacı güdülmeksizin başka bir söz yerine kullanılmıştır? A)  …

YGS Deneme Sınavı – 2

YGS DENEME SINAVI – 2   1. Edebiyata yeni adım atmış genç bir sanatçının ilk ese­rinin, bir ustanın önsözüyle …