All posts tagged 'zarfların özellikleri'

Zarf (Belirteç)

A-Görev ve Anlam Bakımından Zarflar 1) Durum (Hâl) Belirteci 2) Zaman Belirteci 3) Yer-Yön Belirteci 4) Azlık-Çokluk (Miktar) Belirteci …