Anlatım Bozukluğu

Anlatım Bozuklukları

Sağlıklı bir iletişim için, cümlelerin anlam ve dil bilgisi bakımından doğru olması gerekir. Eğer bir cümlede anlam veya dil bilgisi bakımından bir eksiklik varsa o cümlede anlatım bozukluğu var demektir. Dolayısıyla “Anlatım Bozuklukları” anlam ve yapı (dil bilgisi) bakımından iki bölümde incelenebilir.

A) Anlam Bakımından Bozukluklar

1-Gereksiz Sözcük Kullanımı

2- Yanlış Anlamda Sözcük Kullanımı

3-Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanımı (Söz Dizimi Yanlışlığı)

4- Anlamca Çelişen Sözlerin Bir Arada Kullanımı

5- Sıralama ve Mantık Yanlışlığı

6- Anlam Belirsizliği (Karışıklığı)

7- Deyimler İle İlgili Yanlışlıklar

8- Yanlış Yapılandırılmış Sözcükler

B-Yapı Bakımından Bozukluklar

1– Özne – Yüklem Uyuşmazlığı

     a) Tekillik-Çoğulluk Uyumu

b) Kişi Uyumu

c) Olumluluk – Olumsuzluk Uyumu

2- Özne Eksikliği

3- Nesne Eksikliği

4- Tümleç Eksikliği

5- Yüklem, Ek Eylem ve Eylemsi Eksikliği

6- Tamlama Yanlışlıkları

7- Ek Yanlışlıkları

8- Çatı Uyuşmazlığı

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.