Konularına Göre Son 47 Yılın Çıkmış Soruları, Son 47 Yılın Çıkmış Soruları, Sözcükte Anlam

Eş-Zıt Anlamlı Kelimeler (Çıkmış Sorular)

EŞ – ZIT ANLAMLI (1881-2001 ÇIKMIŞ SORULAR)

1.” Ne olursa olsun oraya gideceğim .” cümlesine       altı    çizili       sözün kattığı      anlam   aşağıdakilerden hangisinde vardır ? ÖSS-1988

A) Arkadaşımı mutlaka bulacağım.

B) Bütün gerçekleri açıklayacağım

C) Hemen yola çıkacağım .

D) Bunların hiçbirini söylemeyeceğim .

E) Eşyalarımın hepsini götürmeyeceğim .

 

2. Bu işi nasıl olsa bitireceğim .

 Yukarıdaki cümleye, altı  çizili sözün kattığı anlam    aşağıdakilerden hangisinde vardır ? ÖYS-1989

A) İleri geri konuşmalarına hiç fırsat vermeyeceğim .

B) Kaba davrananları hemen cezalandıracağım .

C) Yola yorgun çıkmanın sakıncalarını anlatacağım .

D) Evdeki eski eşyaların tümünü onaracağım .

E) Olayın gerçek sorumlusunu er  geç öğreneceğim .

 

3. Kendimi bildim bileli onlar bu evde oturur.

Altı   çizili   sözün   bu cümleye kattığı   anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır ? ÖSS-1990

A) O, alışkanlıklarına bağlı bir  kimsedir.

B)  Çocukluğumda bu tür oyunları hiç oynamadım .

C)  Onun bize gerçeği söylediğine inanıyorum .

D)   Sizinle ilk karşılaştığım günü hiç unutamıyorum .

E)  Bu köy öteden beri balıkçılıkla geçinir.

 

4.  Kitap  okurken  önemli   gördüğü  noktaları unutmadan,        sıcağı sıcağına  not ediyordu .

Altı çizili sözün bu   cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde   vardır ? ÖSS-1990

A) Elini çabuk tutmalısın .

B) Daha hızlı yürümelisin .

C) Olanları ona hemen anlatma­lısın .

D) Söylenenleri dikkatle  dinleme­lisin .

E) Bu konu üzerinde önemle dur­malısın .

 

5. Resimlere bakarken, geride bırak­tığım   yıllar birer birer   gözlerimin önünden    geçti .

Bu cümleye altı çizili sözün kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır ? ÖYS-1990

A)Olayları daha gerçekçi bir yaklaşımla değerlendirmeyi öğrendim .

B)Kişi, başkalarının başına gelenlerden ders almasını bilmelidir .

C)Bugün, geçmişte yaşadığım kimi olayların anlamını çok daha iyi kavrayabiliyorum .

D)Okulun bahçesinde koşup oynayan çocukları görünce, öğrencilik günlerimi anım­sadım .

E)İnsan, zaman zaman , yapmak isteyip de gerçekleştiremediği şeyleri düşünür . 

6. Odasını     üstünkörü  boyadı .

Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır ? ÖSS-1993

A)  Sınav tam başlamak üzereyken sınıfa  girdi .

B)  Çalışma masasını toplamadan dışarı çıkmış .

C) Kitapları  çantasına özensizce koydu .

D) Gereksiz  eşyaları  tavan  ara­sına çıkardı.

E) Evin ancak bir bölümünü temizleyebilmiş

 

7.Bu iki ülke arasındaki ilişkiler, bir süre sonra gerginliğe dönüştü .” cümlesinde, “gerginlik” yerine aşağıdakilerden hangisi getirilir­se cümle eskisine göre karşıt bir anlam kazanır? ÖYS-1984

A) Gevşeme                         B) Genişleme

C) Bütünleşme                     D) Yakınlaşma

E) Yumuşama

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ hafif ”   kelimesi  “ Kurşun   ağır bir  madendir.”cümlesindeki “ağır” kelimesinin anlamca   karşıtıdır? ÖYS-1985

A) Kaç gündür midemde hafif bir ağrı var .

B)  Hastalığı geçene kadar hafif bir işte çalışması gerekiyormuş .

C) Savaşta hafif bir yara almıştı .

D) Eline alınca hangisinin daha hafif olduğunu anlarsın .

E) Araba   harekete   geçerken hafif bir sarsıntı hissediyor .

 

9. Aşağıdaki    dizelerin    hangisinde karşıt      kavramlar      bir   arada kullanılmıştır ? ÖYS-1987

A)  Hani ol gül gülerek geldiği demler şimdi .

B)  Gönüldendir şikayet kimseden feryadımız yoktur .

C)  Bâki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş .

D)  Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz .

E)  Neler çeker bu gönül söylesem şikayet olur .

www.edebiyatogretmeniyiz.com

Edebiyat / Dil ve Anlatım Kaynak Sitesi

 

CEVAPLAR

1.A 6.C
2.E 7.E
3.E 8.D
4.C 9.D
5.D