'12.Sınıf Türk Edebiyatı Konuları' Kategorisindeki Yazılar Subscribe

Abdülhak Şinasi Hisar Hayatı ve Eserleri

ABDÜLHAK ŞİNASİ HİSAR (1888-1963) *Yazmaya milli edebiyat döneminde başlamıştır. *Romanlarında Rumelihisarı, Büyükada, Çamlıca üçgeninde varlıklı, gününü gün eden, sorunsuz …

Adalet Ağaoğlu Hayatı ve Eserleri

ADALET AĞAOĞLU *İlk romanının yayınladığı 1973’e kadar sadece tiyatro yazarlığıyla ilgilendi, sonra çalışmalarını öykü ve romanda yoğunlaştırdı. *Eserlerinde toplumun …

Ahmet Arif Hayatı ve Eserleri

AHMED ARİF(1927-1991) Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü’nde okudu. Kendine has lirizmi ve hayal gücüyle Türk edebiyatındaki …

Ahmet Hamdi Tanpınar Hayatı ve Eserleri

AHMET HAMDİ TANPINAR *Adını ilk kez “Altın Kitap” dergisinde yayınlanan “Musul Akşamları” şiiriyle duyurdu. *İçe dönük bir bakışla doğa …

Arif Damar Hayatı ve Eserleri

ARİF DAMAR(1925-2010) Şiir yazmaya orta birinci sınıf öğrencisi iken başladı. Bir müddet Arif ‘Barikat’ takma ismiyle toplumsal gerçekçi anlayışta …

Ataol Behramoğlu Hayatı ve Eserleri

[tab:Hayatı] ATAOL BEHRAMOĞLU(1942-…)  Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. . 1975’te …

Beş Hececiler

[tab:1.Sayfa] BEŞ HECECİLER *Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatının “milli romantik açılımın ”öncülerindendir. *Milli edebiyattan etkilenen bu akım başlangıçta aruzla şiir …

Bilge Karasu Hayatı ve Eserleri

BİLGE KARASU * Eserlerini belli bir türün içine girecek şekilde yazmamıştır. Bilge Karasu gerek hikâyelerinde, gerekse diğer eserlerinde türlerin …

Can Yücel Hayatı ve Eserleri

[tab:Hayatı] CAN YÜCEL (1926-1999) Dünyaca tanınan modern Türk şair. Kullandığı kaba ama samimi dil ile Türk şiirinde farklı bir …

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı – 10

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI – 10   1.     Anlatımı olaya yaslandırmayan, geleneksel an­lamda serimi, düğümü, çözmüş olmayan bir öykü …

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı – 11

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI – 11 1.     Toplum için sanat anlayışı doğrultusunda eserler veren natüralist, bağımsız bir yazardır. Genellik­le …

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı – 12

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI – 12 1.     Aşağıdakilerden hangisi “1940 Sonrası Türk Edebiyatı”nın genel özeliklerinden biri değildir? A)    Bu …

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı – 2

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI – 2  1.      Aşağıdakilerden  hangisi  Milli Edebiyat akımı­nın özellikleri arasında değildir? A)   Arapça  ve  Farsça  …

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı – 3

CUMHURİYET DÖENMİ TÜRK EDEBİYATI – 3 1.      Aşağıdakilerden   hangisi   Milli   edebiyatçıların savunduğu ilkelerden biri olamaz? A)   Arapça, Farsça gramer …

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı – 4

  CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI –   4 1.     Romanlarında özellikle insanların duygu, düşün­ce ve sezişleriyle ilgili incelemelere girişir; olaylar …

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı – 5

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI – 5 1.     Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döne­mi Türk edebiyatının özelliklerinden biri değildir? A)    Bu dönemde …

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı – 6

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI – 6   1.    –      Köy ve kent insanının sorunlarına yer verilmiştir.         –      Tiyatro …

4 / 1. 1234