'11.Sınıf Dil ve Anlatım Konuları' Kategorisindeki Yazılar Subscribe

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Cevapları

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI CEVAPLARI 3.ÜNİTE SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI (1896-1901) VE FECR-İ ATİ EDEBİYATI 1.SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATININ OLUŞUMU HAZIRLIK: 1.Bu …

Deneme Türü ve Özellikleri

Deneme Türünün Özellikleri (Tarihi Gelişimi ve Temsilcileri) 1.            Tanımı Bir yazarın özgürce seçtiği herhangi bir konu üzerinde kesin yargılara …

Eleştiri(Tenkit)ve Özellikleri

DÜZYAZI TÜRLERİ Eleştiri Eleştiri de temeli düşünce olan yazı türüdür. Konu sınırlaması yoktur. Sanat, edebiyat ya da düşünce yazılarının …

Fıkra ve Özellikleri

DÜZYAZI TÜRLERİ Fıkra Bu yazı türünü, halk arasında anlatılan kısa, güldürücü, ders verici olay anlatılarıyla karıştırmamak gerekir. Gazetelerdeki köşe …

Gezi Yazısı (Seyahatname) – 2

GEZİ YAZISI (SEYAHATNAME) Tanımı: Bir kişinin gezip gördüğü yerlerden edindiği izlenimleri, bilgileri aktardığı yazılara gezi yazısı denir. Özellikleri:

Gezi Yazısı ve Özellikleri

DÜZYAZI TÜRLERİ Gezi Yazısı   Bir yazarın yurt içinde ve yurt dışında gezip gördüğü yerlerin ilgi çekici özelliklerini anlattığı …

Günlük Türü ve Özellikleri

DÜZYAZI TÜRLERİ Günlük Yazarların kendi kendileriyle dertleşme, hesaplaşma, konuşma isteklerini kağıt üzerinde yapmalarından doğmuş yazılardır. Bu nedenle yayımlanmak amacı …

Haber Yazıları

DÜZYAZI TÜRLERİ Haber Yazısı İnsanlar arası ilk ilişkilerden biri haberleşmedir. Bugün hayvanlar dünyası gözlendiğinde yine aynı gerçekle karşı karşıya …

Makale ve Özellikleri

DÜZYAZI TÜRLERİ Makale  Tanımı: Bir konuda bilgi verirken veya bir gerçeği savunurken, türlü kanıtlardan faydalanan, bunları bilimsel biçimde inceleyen …

Mektup Türü ve Özellikleri

  DÜZYAZI TÜRLERİ Mektup Ayrı mekânlarda yaşayan, farklı nedenlerle iletişim kurmak isteyen insanların birbirilerine samimî, sıcak ve konuşma üslûbuyla …

Mektup ve Özellikleri – 2

MEKTUP Tanımı: Bir haberi, dileği veya duyguyu bir başkasına iletmek için yazılmış yazıya mektup denir. Mektup en eski haberleşme …

Mülakat ve Mülakat Örneği

MÜLAKAT Mülakat, zamanında ün yapmış bir kişiye gazetecinin ziyarette bulunarak önemli bir konuyla ilgili sorular sorması, aldığı yanıtları gazetede …

Röportaj Türü ve Özellikleri

DÜZYAZI TÜRLERİ Röportaj Gazete ve dergilerde yayımlanın yazı türlerinden biridir. Öğretici yazı türüdür. Bir olay, bir durum; yerinde gezip …