'9.Sınıf Türk Edebiyatı Konuları' Kategorisindeki Yazılar Subscribe

Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi

 DİL Dil insanlar arasında iletişimi, kendilerini ifade etmelerini sağlayan bir araçtır. Sosyal bağlarımızı düzenleyen dil hayatımızın her alanında varlığını …

Edebi Metinlerin Özellikleri

EDEBÎ METİN Edebî Metinlerin Özellikleri 1.    Edebiyat güzel sanatların bir dalı olduğuna göre edebi metinler sanat metinleridir. Hatta diğer …

Edebî Metinlerin Özellikleri

Edebî Metinlerin Özellikleri 1.    Edebiyat güzel sanatların bir dalı olduğuna göre edebi metinler sanat metinleridir. 2.    Edebiyat dille yapılan, …

Edebi Sanatlar (Özellikler ve Örnekler)

[tab:1.Sayfa] EDEBİ SANATLAR Sözün gerçek anlamı dışında daha zengin anlamlarla kullanılması demek olan mecaz,  söz sanatlarının kaynağıdır. Başlıca söz …

Edebi Türler (Düz Yazı – Şiir Türleri)

[tab:1.Sayfa] EDEBİ TÜRLER Tür, edebiyat eserlerinin biçimlerine, konularına ve teknik özelliklerine göre ayrılmasıdır. Bunlar iki ana grupta incelenir: Yazı …

Edebiyatın Diğer Bilimlerle İlişkisi

EDEBİYATIN BİLİMLERLE İLİŞKİSİ Edebiyat, insanı konu edinen bir sanat olarak in­sanı inceleyen bütün bilim dallarıyla ilişkili olabilir, bu bilimlerden …

Edebiyatın Güzel Sanatlar İçindeki Yeri

EDEBİYATIN GÜZEL SANATLAR  İÇİNDEKİ YERİ Güzel sanat dallarını birbirinden ayıran en temel öge, bu sanat dallarının kullandığı malzemede ortaya …

Sanat – Zanaat Arasındaki Fark

SANAT – ZANAAT  İLİŞKİSİ Zanaat, insanın maddeye dayanan gereksinimlerini karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerektiren …

Sanatın İşlevleri (9.Sınıf Edebiyat Konusu)

Sanatın İşlevleri  1.    Sanatın iletişimsel İşlevi: Dil gibi sanat da öbür insanlarla karşılıklı bir alış ve­rişte bulunma gereksiniminden doğmuştur. …

Şiir Bilgisi – 1

                    ŞİİR BİLGİSİ – 1 1.     Dudağında yangın varmış dediler         …

Şiir Bilgisi – 2

[tab:1.Sayfa] ŞİİR BİLGİSİ – 2  1.     Mısra sonlarındaki ses benzerliğine … denir. Eğer iki ses benzerliği varsa …, ikiden …

Şiir Bilgisi – 3

[tab:1.Sayfa] ŞİİR BİLGİSİ – 3 1.     Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler         Şimdi bana seninle bir ömür vaat etseler …

Şiir Bilgisi – 5

[tab:1.Sayfa] ŞİİR BİLGİSİ – 5 1.     Bana nispet çıkmış yolun üstüne         Samur kürk giyinmiş alın üstüne         Taramış …

Tiyatro-Tiyatro Öğeleri ve Tiyatro Çeşitleri

[tab:TİYATRO] TİYATRO Tanımı: İnsan yaşamını, sahnede, izleyiciler önünde canlandırma sanatına tiyatro denir.Tiyatro sözcüğü ayrıca, tiyatroda oynanmak için yazılan eser; …