'Yıllara Göre Son 47 Yılın Çıkmış Soruları' Kategorisindeki Yazılar Subscribe

1974 Öss Edebiyat Soru ve Cevapları

1974 ÜSS EDEBİYAT SORULARI 1. “Yeşile koşan Londra’yı gördükçe hep denizi kovan İstanbul’u düşündüm.”cümlesinde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır? A) …

1976 Öss Eebiyat Soru ve Cevapları

1976 ÜSS EDEBİYAT SORULARI 1.  Kurban olam kurban olam      Beşikte yatan kuzuya Bu beyitte aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi …

1977 Öss Edebiyat Soru ve Cevapları

1977 ÜSS EDEBİYAT SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi, “Servet-i Fünun dönemi” sanatçılarının ortak yönlerini belirleyen özelliklerden birideğildir? A) Dilde “halka …

1978 Öss Edebiyat Soru ve Cevapları

1978 ÜSS EDEBİYAT SORULARI 1. “Bilmem ben kendime çekidüzen vermesini, derviş gibiyimdir.” cümlesinde yazar kendisini dervişe benzetirken özellikle hangi yönünü vurgulamak …

1979 Öss Edebiyat Soru ve Cevapları

1979 ÜSS EDEBİYAT SORULARI 1.  Ey benim sarı tamburam,      Sen ne için inilersin?      İçim oyuk, derdim büyük; …

1980 Öss Edebiyat Soru ve Cevapları

1980 ÜSS EDEBİYAT SORULARI 1.  Ne efsunkâr imişsin ah ey didar-ı hürriyet      Esir-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten …

1981- ÖYS SORULARI

[tab:1.Sayfa] 1981- ÖYS SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisinde  hangisinde yalandan söz­cüğü, nitelik bildirmektedir? A)  Bizi oyalamak için, yalandan bir kavga …

1982-ÖYS SORULARI

[tab:1.Sayfa] 1982-ÖYS SORULARI 1.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “hazır” sözcüğü, “Hazır araba ile gidiyorken bu paketi de götürüversin.” cümlesindeki ile …

1983 – ÖYS SORULARI

[tab:1.Sayfa] 1983-ÖYS SORULARI 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “için” kelimesi neden-sonuç ilişkisi kurmaktadır? A)  Üç gün İçin İstanbul’a gidecekmiş. B)  …

1984 – ÖYS SORULARI

[tab:1.Sayfa] 1984 – ÖYS SORULARI 1.   Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden han­gisi gerçek anlamında kullanılmıştır? A)   Ayağında, burnu aşınmış …

1986-ÖYS SORULARI

[tab:1.Sayfa] 1986-ÖYS SORULARI 1.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, eylemin gerçekleş­mek bir şarta bağlı değildir? A)   İzin verse de görüşlerimizi  açıklasak. …

1987 – ÖYS SORULARI

 [tab:1.Sayfa] 1987-ÖYS SORULARI 1.“Süzülmek” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde “akmak” anlamında kullanılmıştır? A)   Gözlerinden yanaklarına yaşlar süzülüyordu. B)    Çocuk, kapı …

1988 – ÖYS SORULARI

[tab:1.Sayfa] 1988-ÖYS SORULARI   1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “soğuk” sözcüğü ötekilerden farklı anlamda kullanılmıştır? A)   Soğuk havaya karşı hiç direnci …

1989 – ÖYS SORULARI

1989-ÖYS SORULARI 1.            I-   Onun böyle davranmasına önce bir anlam vere­medim. II.  Bir zamanlar  ben de seyahati  severdim. III.    …

1990 – ÖYS SORULARI

1990-ÖYS SORULARI   1–   “En iyisi, işi oluruna bırakmak; biraz geniş olunuz.” cümlesinde “geniş” sözcüğünün anlamına en yakın kullanım, …

1991 – ÖYS SORULARI

[tab:1.Sayfa] 1991-ÖYS SORULARI 1-   Sanat yapıtı ancak, değişenin içinden değişmeyenin yakalanması ile oluşur. Yüzlerce yıl önceden günü­müze ulaşan bir …

1992 – ÖYS SORULARI

[tab:1.Sayfa] 1992-ÖYS SORULARI 1.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “durmak” söz­cüğü “var olmak” anlamında kullanılmıştır? A)  Bunca sorun dururken, gereksiz işlerle …

3 / 1. 123