Milli Edebiyat, Yazarlar ve Eserleri

Mehmet Emin Yurdakul – Hayatı ve Eserleri

 

MEHMET EMİN YURDAKUL(1869 – 1944)

 • Edebiyatımızda milliyetçilik akımının şiirdeki ilk temsilcisidir.
 • Servet-i Fünûn      edebiyatının popüler olduğu zamanlarda eser vermeye başlayan sanatçı, bu      topluluğun edebi görüşlerini benimsemez.
 • Dönem      sanatçılarından farklı olarak, ekonomik yönden sıkıntılı bir çocukluk      geçirmiş ve eğitimini yarıda bırak­mak zorunda kalmıştır.
 • 1890 yılında ilk      eseri olan “Fazilet ve Asalet”i yayımlayan yazar, bu      küçük eserinde “ruh asaletinin soy asaletinden üstün olduğu”      fikrini savunur.
 • 1921 yılında      Ankara’ya giderek Milli Mücadele hareketine katılan sanatçı, şairliğinin      ilk yıllarında, Servet-i Fünûn hareketi doruk noktasındayken, dönemin şiir      anlayışının tam tersi özellik­ler gösteren şiirler yazdı.
 • Sade bir Türkçe ve hece ölçüsüyle toplumsal konularda şiirler yazmıştır.
 • Nazım biçimleri yönünden yeni olmayı benimsemiş, hece sayısı bakımından uzun ölçütleri kullandığı için söyleyişte düz yazıya yaklaşmıştır.
 • “Halkın da anlayabileceği bir      dille ve halk için yazmak” pren­sibini benimsemiş olan Mehmet Emin      Yurdakul, 1897 yılındaki Osmanlı -Yunan savaşının başlaması üzerine ilk      şiiri olan “Ana­dolu’dan Bir Ses” ya da bilinen adıyla “Cenge      Giderken”i ya­yımlar. Bu şiirin, o günkü heyecanlı ve milli hava      içinde büyük bir ilgiyle karşılanması şairin diğer eserlerinin arka arkaya      yayım­lanmasına neden olur.
 • Mehmet Emin Yurdakul, hiçbir şiirinde kişisel      duygularını ya da özel hayatını konu olarak ele almamıştır.
 • Mehmet Emin Yurdakul, hiçbir şiirinde aruz      ölçüsünü kullanmamıştır.
 • Halkın diliyle halka dönük bir şiir arayışında      olan Mehmet Emin, şiirlerinde halk edebiyatı nazım biçimle­rini pek      kullanmamıştır.
 • Eserlerinde sosyal hizmet amacı taşıyan sanatçının şiir­lerinde, lirizm      yoktur.
 • Didaktik      bir tavır gösteren şiirleri bu neden­le anlatım açısından biraz kurudur.      Bununla beraber, şiiri “büyük halk kitlesine mâl etmeye      çalışmak” amacı taşıyan şairin; Türk şiirinde, geleceği parlak bir      dönemin öncüsü olmuştur.

 

ESERLERİ

ŞİİRLERİ

 • Türk Sazı
 • Ey Türk Uyan
 • Tan Sesleri
 • Ordunun Destanı
 • Dicle Önünde
 • Hastabakıcı Hanımlar
 • Zafer Yolunda
 • Turan’a Doğru
 • İsyan ve Dua
 • Aydın Kızları
 • Mustafa Kemal
 • Ankara

NESİRLERİ

 • Türk’ün Hukuku
 •  Dante’ye