Cumhuriyet Edebiyatı

Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir

                                                       MİLLİ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI

                                                                      SÜRDÜREN ŞİİR

Kurtuluş Savaşı’nın etkilerinin sürdüğü dönemde ortaya çıkmış, dünyadaki milliyetçilik akımından etkilenmiştir. Yabancı sözcükler yerine mümkün olduğunca bu sözcüklerin Türkçe karşılıkları kullanılmıştır. Millî hisler ön plandadır. Şiirlerde halk arasından seçilmiş sıradan insanlar vardır.

TEMSİLCİLERİ

 • Ahmet Kutsi Tecer
 • Arif Nihat Asya
 • Orhan Şaik Gökyay
 • Kemalettin Kamu
 • Ömer Bedrettin Uşaklı
 • Bedri Rahmi Eyüboğlu
 • Behçet Kemal Çağlar
 • Necmettin Halil Onan
 • Coşkun Ertepınar
 • Zeki Ömer Defne

 

AHMET KUTSİ TECER (1901-1967)

 • Şiirlerinde yer yer Anadolu halk motiflerini işlemiş, duygulu şiirler ve memleket şiirleriyle tanınmıştır.
 • Hece ölçüsüne yeni biçimler arayışı da başka bir özelliğidir.
 • Batılı şiir anlayışından âşık tarzı söyleyişe yönelmiştir.
 • Âşık Veysel’in edebiyatımıza tanıtılmasında etkili olmuştur.

 

 • Şiirler: Şiir
 • Koçyiğit Köroğlu, Köşebaşı, Satılık Ev, Bir Pazar Günü: Tiyatro

 

ARİF NİHAT ASYA (1904-1975)

 • Edebiyatımızda Bayrak Şairi olarak tanınmıştır.
 • Halk ve divan şiiri biçimlerinin yanında modern şiir biçimlerini de kullanmıştır. En çok da rubai yazmıştır.
 • Şiirlerinde genellikle; kahramanlık, tarih duygusu, din, aşk, tabiat ve memleket güzellikleri gibi temaları dile getirmiştir.

 

 • Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor, Heykeltıraş, Kökler ve Dallar, Kıbrıs Rubaileri, Dualar ve Aminler, Kova Burcu, Kubbe-i Hadra, Avrupa’dan Rubailer: Şiir
 • Kanatlar ve Gagalar, Terazi Kendini Tartmaz, Aramak ve Söyleyememek, Kanatlarını Arayanlar: Düzyazı

 

ORHAN ŞAİK GÖKYAY (1902-1994)

 • Şiirlerinde âşık edebiyatı geleneğinin havası hâkimdir.
 • Özellikle Bu Vatan Kimin şiiri çok ünlüdür.
 • Eleştiri ve edebiyat araştırmalarıyla tanınmıştır.

 

 • Dedem Korkut’un Kitabı, Kâtip Çelebi’den Seçmeler, Ahmet Rasim-Eşkâl-i Zaman: İnceleme-derleme
 • Destursuz Bağa Girenler: Eleştiri

 

KEMALETTİN KAMU (1901-1948)

 • Milli Mücadele yıllarında yazdıklarıyla ün kazanmış, sonraları çeşitli dergilerde şiirlerini yayımlamıştır.
 • Savaş, yurt, gurbet ve aşk konularında dil ve ahengi sağlam, lirik-epik, hece şiirleriyle tanınmıştır.
 • Bingöl Çobanları, Gurbet en tanınmış şiirleridir.
 • Şiirleri ölünden sonra Kemalettin Kamu, Hayatı, Şahsiyeti ve Şiirleri adlı kitapta yayımlanmıştır

 

ÖMER BEDRETTİN UŞAKLI (1904-1946)

 • Doğayı izlenici bir gözle, ülke gerçeklerini ve duygulanışlarını içli bir duyarlılığın sezgileriyle şiirinde yansıtmıştır.
 • Döneminde Anadolu Şairi olarak ünlenmiş, şiirlerinin önemli bir bölümü bestelenmiştir.

 

 • Deniz Sarhoşları, Deniz Hasreti, Yayla Dumanı, Sarıkız Mermerleri: Şiir

BEDRİ RAHMİ EYUBOĞLU (1911-1975)

 • Halk edebiyatının masal, şiir, deyiş gibi türlerine karşı duyduğu hayranlık, şiirlerine yansımıştır. Bundan dolayı şiirleri, resimleriyle büyük bir benzerlik gösterir.

 

 • Yaradana Mektuplar, Karadut, Tuz, Dol Karabakır Dol, Yaşadım, Üçü Birden, Dördü Birden: Şiir
 • Canım Anadolu, Tezek: Gezi yazısı
 • Delifişek: Düz yazılarını içerir.

 

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (1908-1969)

 • Şiirlerinde Atatürk devrimleri, Atatürk sevgisi, ulusal duyguları, yurt ve vatan sevgisi gibi konuları işlemiş, hece ölçüsünü kullanmıştır.
 • Halk şiiri yakından ilgilenmiş; bu tarz şiirlerinde Ankaralı Âşık Ömer mahlasını kullanmıştır.
 • Faruk Nafiz Çamlıbel ile Onuncu Yıl Marşı’nı yazmıştır.

 

 • Erciyes’ten Kopan Çığ, Burada Bir Kalp Çarpıyor, Benden İçeri: Şiir

 

NECMETTİN HALİL ONAN (1902-1968)

 • Coşkun ulusal duyguları işleyen, hece ölçüsüyle yazdığı şiirleriyle tanınmıştır.
 • “Çanakkale Savaşı’nı konu edinen Bir Yolcu’ya (Dur Yolcu) adlı şiiri önemlidir.
 • Dil ve edebiyat alanında çalışmalar da ortaya koymuştur.

 

 • Çakıl Taşları, Bir Yudum Daha: Şiir

 

ZEKİ ÖMER DEFNE ( 1903-1992)

 • Halk şiiri ve halk ağzı söyleyişlerinden etkilenmiş, günlük olaylardan uzak bir dünyanın güzelliklerini anlatmıştır.
 • Bazı illerimiz için yazdığı güzellemelerde halk şiiri geleneğinde yer alan motifleri kullanmıştır.

 

 • Denizlerden Çalınmış Ülke, Sessiz Nehir, Kardelenler: Şiir

 

COŞKUN ERTEPINAR (1914-2005)

 • Kendine özgü bir şiir tarzı oluşturmuş, ölçülü ve uyaklı şiir kaleme almıştır.
 • Şiirlerinde memleket sevgisi, barış, kardeşlik ve dostluk gibi konulara ağırlık vermiştir.

 

 • Dönülmez Zaman İçin, Tek Adam, Kaderden Yana, Mevsimlerin Ötesinden, Şu Dağlar Bizim Dağlar, Güzel Dünya, Zaman Bahçesinde Tek Adam, Destan Atatürk, Sevginin Yedi Rengi: Şiir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.