Anlatım Bozukluğu

Nesne Eksikliği (Anlatım Bozuklukları)

Sıralı ve bağlı cümlelerde, nesne alması gereken bir eyleme nesne getirilmediği için ortaya çıkan anlatım bozukluğudur.

 

  • Yoksullara her zaman yardım eder, sevindirirdi.

Birinci cümlede “yardım eder” eyleminin dolaylı tümleci olan “Yoksullara” sözcüğü, “sevindirirdi” eyleminde kullanılmaz. Çünkü “sevindirmek” geçişli bir eylem olduğundan; dolaylı tümleç değil, nesne almalıdır. Bu yüzden ikinci cümleye yoksulları ya da onları sözcüğü, nesne olarak getirilmelidir.

  • Bu konuda öğrenciler aralarında anlaşıp karar verecekler ve uygulayacaklar.
  • Söylenenlere hemen inanıyor ve her yerde savunuyordu.
  • Kendisine bütün sınıf adına teşekkür eder ve tebrik ederim.
  • Onlara niçin bu kadar yardım ediyor ve destekliyorsun?
  • Büyüklere gereken saygıyı göstermeli, incitmemeliyiz.
  • Bize yardım edeceklerine inanıyor ve bekliyoruz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.