Tanzimat Edebiyatı

Tanzimat Edebiyatı Yazarları ve Eserleri (Bütün Eserler)

TANZİMAT EDEBİYAT YAZARLARI VE ESERLERİ

Şinasi (1828–1871):

 • Tercüman-ı Ahval,
 • Tasviri Efkar(Gazete)
 • Müntehabat-ı Eş’ar (Şiir)
 • Durub-u Emsal-i Osmaniye, (Atasözü)
 • Tercüme-iManzume (Çeviri Şiir)
 • Müntehabat-ı Tasvir-i Efkar. (Mak.)

Namık Kemal(1840–1888)

 • Vatan Yahut Silistre
 • Zavallı Çocuk
 • Akif Bey
 • Gülnihal
 • Celalettin Harzemşah
 • Kara Bela (Tiyatro)
 • İntibah(Sergüzeşti Ali Bey, Son Pişmanlık)
 • Cezmi(Tarihi Roman)
 • Tahrib-i Harabat,
 • Takip(Eleştiri)
 • Hürriyet,
 • İbret(Gazete)

Ziya Paşa(1825–1880)

 •   Eş’ar-ı Ziya, Şiir),
 • Zafername(Yergi)
 • Harabat(Antoloji)
 • Defter-i Amal(Anı)
 • Terkib-i Bent,
 • Terci-i Bent

Recaizade Mahmut Ekrem(1847-1914)

 •   Zemzeme,
 • Nağme-i Seher,
 • Yadiğar-ı Şebab,
 • Pejmürde,
 • Nijad Ekrem(Şiir)
 • Araba Sevdası(Roman)
 • Muhsin Bey,
 • Şemsa(Hikaye)
 • Atala,
 • Vuslat
 • , Afife Anjelik,
 • Çok Bilen Çok Yanılır(Tiyatro)
 • Talim-i Edebiyat.

Ahmet Vefik Paşa(1823-1891) 

 • Tarih-i Osmani,
 • Secere-i Türki,
 • Lehçe-i Osmani

Ahmet Cevdet Paşa(1822-1895)

 • Kavaid-İ Osmaniye,
 • Belağat-I Osmaniyye

 

Abdülhak Hamit Tarhan(1852-1937) 

 • Makber,
 • Ölü,
 • Halce; Bunlar O’dur,(Şiir)
 • Sahra(İlk Pastoral Şiir)
 • Eşber; Tezer ,
 • Tarık ,
 • Liberte;
 • İçli Kız,
 • Nazife,
 • Sardanapal,
 • Duhter-i Hindu,
 • Finten (Manzum-Mensur Tiyatro)

Samipaşazade Sezai1860-1936:

 • Sergüzeşt,(Roman)
 • Küçük Şeyler (İlk Küçük Hikaye)
 • Rümuz-ul Edep ve İclal

Nabızade Nazım(1862-1893)

 • Karabibik,
 • Zehra

Ali Bey(Direktör)(1844-1889):

 • Geveze Berber,
 • Letafet,
 • Ayyar Hamza,
 • Memiş Ağa,
 • (Tiyatro)Lehçe’tül Hakayık.

Muallim Naci(1850-1893)

 •  Ateşpare,
 • Şerare;
 • Firuzan (Şiir)
 • Ömer’in Çocukluğu (Anı)
 • Lügat-ı Naci (Sözlük)
 • Demdeme.

Ahmet Mithat Efendi(1884-1912)

 •  Henüz On Yedi Yaşında,
 • Yeniçeriler
 • Felatun Bey ile Rakım Efendi
 • Hasan Mellah
 • Hüseyin Fellah(Roman)
 • Letaif-i Rivayet.(İlk Öykü)