Ses Bilgisi

Ünlü Daralması -Ünlü Türemesi

Ünlü Daralması

Türkçede geniş ünlüyle (a, e) biten bir sözcük “-yor” eki aldığında o sözcüğün geniş ünlüsünü “ı, i, u, ü” ye çevirerek daraltır.

ara – yor                               arıyor

sevme – yor                         sevmiyor

gizle – yor                             gizliyor

sorma – yor                          sormuyor

görme – yor                         görmüyor.

 

v  UYARI!

Bazı kullanımlardaki iki ünsüz arasına giren yardımcı sesler ünlü daralmasını andırır. Bu kullanımlar ünlü daralması değildir.

biliyor, seviyor, görüyor, yazıyor, soruyor…

Tek heceli olan “de-, ye-“ fiilleri, kendinden sonra gelen “y” harfinden dolayı darlaşabilir.

diyor, diyen, diyecek, diyerek, diye diye…

yiyor, yiyen, yiyecek, yiyerek, yiye yiye…

 

 

3) Ünlü Türemesi

-cık, -cik eki alan bazı sözcüklerde ek ile sözcüğün arasında “a, e, ı, i” ünlülerinin türediği görülür.

az – cık                      azıcık

bir – cik                     biricik

genç – cik                  gencecik

dar – cık                    daracık

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.